Revision & Regnskab

Revision af årsregnskabet

Som virksomhedens valgte godkendte revisor har vi selvfølgelig de nødvendige kompetencer for at kunne udføre den lovpligtige revision af årsregnskabet. Vi er ligeledes klædt på til at håndtere andre erklæringsopgaver såsom review, udvidet gennemgang mv.

Assistance til virksomhedens årsregnskab

Schmidt REVISION yder assistance til udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser. Vi giver dermed din virksomhed et godt arbejdsredskab til brug for analyser, forhandlinger med pengeinstitut samt rapportering til det offentlige.

Vi assisterer både selskaber, foreninger og personligt ejede virksomheder

Vi tilbyder vores assistance med årsregnskabet til både selskaber, foreninger og personligt ejede virksomheder.

Foreningsregnskaber udarbejdes i væsentligt omfang for andelsboligforeninger, frivillige foreninger og foreninger med offentligt tilskud.

Årsregnskabet udarbejdes på vores kontor eller alternativt i virksomhedens egne lokaler – helt efter dine ønsker.

Vi giver dig faglig vejledning i regnskabet

Vi lægger stor vægt på gennemgangen af det udarbejdede årsregnskab og faglig rådgivning i forbindelse med dette. Vi har som mål, at vores kunder efter gennemgang af årsregnskabet har fået en god forståelse for regnskabets poster.

Vi deltager naturligvis ligeledes gerne i eventuelle møder med din bank eller øvrige finansielle samarbejdspartnere.