Rådgivning

Rådgivning – Kontakt os for sparring

Schmidt REVISION tager sikkert hånd om situationen ved opstart af ny virksomhed. Når virksomheden er i drift, er vi den naturlige sparringspartner i forbindelse med skatte- og driftsmæssige dispositioner.

Rådgivning ved opstart af virksomhed

Schmidt REVISION rådgiver ved opstart af ny virksomhed, herunder registrering hos Erhvervsstyrelsen, momspligt mv. Områder som assistance ved stiftelse af selskab, virksomhedsomdannelser, selskabskonstruktioner mv. er også en naturlig del af vores rådgivning.

Løbende rådgivning i den daglige drift

Vores kunder bruger os som den naturlige sparringspartner ved mange vigtige overvejelser, da vi er tæt på virksomhedens økonomi, og er objektive i vores vurderinger. Rådgivningen omfatter bl.a. konsekvenser ved skattemæssige dispositioner, investering i anlægsaktiver, samt rådgivning omkring den finansielle sammensætning mv. Vi er derudover det naturlige bindeled mellem virksomheden og dennes finansielle samarbejdspartner og øvrige rådgivere.

Vi hjælper med at udarbejde brugbare og informative drifts- og likviditetsbudgetter

Budgetter er en vigtig del af virksomhedens daglige styringsredskab. Vi lægger derfor vægt på brugbare og informative budgetter til brug for løbende opfølgning af virksomhedens drift. Budgetterne udarbejdes som en kombination af drifts-/likviditetsbudgetter. Likviditetsbudgetter hjælper med at sikre, at der hele tiden er likviditet til den daglige drift.